Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Projektová a inženýrská organizace se zaměřením na zpracovávání studií, projektových dokumentací a provádění inženýrské činnosti v oblastech vodního hospodářství a životního prostředí.

Zajišťujeme poradenskou činnost se zaměřením na doporučení a zpracování žádostí o poskytnutí finančních prostředků z vhodných dotačních titulů jak tuzemských tak fondů EU pro ekologické, vodohospodářské a inženýrské stavby.

Kontakt

Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 54
644 00 Brno

Kancelář:
Lieberzeitova 17a
614 00 Brno

Ing. Vítězslav Hráček
jednatel firmy, autorizovaný inženýr

  • 603 233 992
  • 545 214 264
  • hracek@vha.cz

Reference