Reference

REFERENCE V PROJEKTOVÉ ČINNOSTI– Kanalizace a ČOV

Projekty v oblasti optimalizace vodního režimu krajiny, Revitalizace vodních toků, Protipovodňová opatření, Vybudování vodních a suchých nádrží za účelem zvýšení retenční schopnosti krajiny a omezení rizika povodní

Rybníky a vodní nádrže

Oprava vodních nádrží a rybníků

Židloch, Nový Ptáčov, Starý Ptáčov, Bolíkovický rybník, Oprava rybníka Újezd, Rybník Cihelna, Rybník Valchák, Rybník Vítovice, Dvorský rybník, Špinarův rybník atd.

Kontakt

Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 54
644 00 Brno

Kancelář:
Lieberzeitova 17a
614 00 Brno

Ing. Vítězslav Hráček
jednatel firmy, autorizovaný inženýr

  • 603 233 992
  • 545 214 264
  • hracek@vha.cz

Reference