Naše služby:

  • Konzultace postupu zajištění projektového záměru k realizaci s investorem
  • Komunikace (jednání) se stavebními úřady
  • Komunikace (jednání) s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení (hygiena, hasiči, památkáři, vodárny, plynárny, odbory dopravy, životního prostředí atd.)
  • Zajištění schvalovacích dokladů – věškeré stupně řízení od územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně ohlášení stavby až po kolaudační souhlas
  • Celková koordinace projekčních prací
  • Zajištění autorského dozoru projektanta, technický dozor investora

Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Růženec 54
644 00 Brno

Kancelář

Lieberzeitova 17a
614 00 Brno
+420 545 214 264

Ing. Vítězslav Hráček

jednatel firmy, autorizovaný inženýr

hracek@vha.cz +420 603 233 992