Vodohospodářský atelier, s.r.o. disponuje kolektivem pracovníků s mnohaletými zkušenostmi v oboru vodohospodářských a inženýrských staveb. Projekty navrhované našimi odborníky splňují náročné požadavky na ochranu životního prostředí, technické řešení a ekonomičnost stavby. V kolektivu jsou autorizovaní inženýři v oboru vodohospodářských staveb. Kromě stálých zaměstnanců spolupracujeme s dalšími externími pracovníky, které využíváme pro dílčí odborné práce např. v oboru: stavební geologie, hydrogeologie, botanika, zoologie, hydrobiologie, pedologie, rybářství, lesní hospodářství, geodezie, dopravní stavby, mostní stavby atd.

Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Růženec 54
644 00 Brno

Kancelář

Lieberzeitova 17a
614 00 Brno
+420 545 214 264

Ing. Vítězslav Hráček

jednatel firmy, autorizovaný inženýr

hracek@vha.cz +420 603 233 992