Naše služby:

        Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti čištění odpadních vod, odkanalizování a hospodaření s dešťovými vodami. Naše služby zahrnují zpracování studií proveditelnosti, všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, autorského dozoru v průběhu výstavby, dokumentace skutečného provedení stavby, provozních a manipulačních řádů atd.

Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Růženec 54
644 00 Brno

Kancelář

Lieberzeitova 17a
614 00 Brno
+420 545 214 264

Ing. Vítězslav Hráček

jednatel firmy, autorizovaný inženýr

hracek@vha.cz +420 603 233 992